Về chúng tôi

TẦM NHÌN

Trở thành nơi đào tạo - huấn luyện về giọng nói hàng đầu Việt Nam với những chương trình rèn luyện mới lạ, độc đáo và mang tính ứng dụng cao cho cá nhân – đội nhóm - trường học - công ty - tập đoàn.

Trở thành công ty sản xuất và hợp tác để tạo các nội dung sáng tạo mang ngôn ngữ Việt nổi bật tại Việt Nam - kết hợp với nhiều công ty – tổ chức quốc tế trong và ngoài nước.

SỨ MỆNH

Xây dựng tiêu chuẩn phù hợp về giọng nói cho ngành nghề có liên quan.

Giúp mọi người điều chỉnh & cải thiện giọng nói trong công việc & đời sống. 

Hỗ trợ đội ngũ nhân sự từ +40.000 trường học tại Việt Nam có giọng nói tốt hơn. 

Lan tỏa tình yêu giọng nói đến cộng đồng để xây dựng kỹ năng/giao tiếp nói có ý thức hơn.

Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt bằng hoạt động cộng đồng cùng các đối tác chung lý tưởng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Xây dựng môi trường an toàn để làm việc, chia sẻ.

Tinh thần tích cực - thái độ lạc quan.

Chuyên nghiệp - Sáng tạo.

Kết nối - Chia sẻ giá trị.

Thay đổi - Phát triển.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

ĐỂ TRAO ĐỔI RÕ HƠN VỀ DỰ ÁN CỦA BẠN