CẢI THIỆN CHẤT GIỌNG - LEVEL 02

Chương trình luyện tập được dựa trên khóa học CẢI THIỆN CHẤT GIỌNG - NỀN TẢNG. Học viên sẽ được hướng dẫn để luyện tập và phát triển thêm các kỹ năng cần thiết để nâng cao kỹ năng nói hiệu quả qua việc chủ động xử lý các vấn đề:

  • Cách xử lý giọng nói/giọng đọc trên nhiều thể loại văn bản khác nhau: chính luận, văn học, thư, báo cáo…
  • Rèn luyện sự tự tin trong giao tiếp & kết nối
  • Cách thức xây dựng câu chuyện thú vị
  • Luyện tập cách kể chuyện ở nhiều hình thức: diễn thuyết, thuyết trình, hùng biện, kể chuyện bé nghe…
  • Thực hiện chiếc podcast đầu tiên

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐỂ SỞ HỮU NHỮNG KHÓA HỌC CHẤT LƯỢNG

TỪ GREEN VOICES