GREEN VOICES CUNG CẤP GIẢI PHÁP ĐỂ CÙNG BẠN CẢI THIỆN CÁC VẤN ĐỀ SAU

Xuất bản: 04/02/2023 Chỉnh sửa: 04/02/2023

GREEN VOICES CUNG CẤP GIẢI PHÁP

ĐỂ CÙNG BẠN CẢI THIỆN CÁC VẤN ĐỀ SAU

+ Bạn đang bị HỤT HƠI, ĐUỐI HƠI khi nói chuyện quá nhiều, trong thời gian dài.

+ Bạn đang bị KHÀN TIẾNG, MẤT TIẾNG sau một ngày sử dụng giọng nói mệt mỏi.

+ Bạn chưa kiểm soát được hơi thở của mình.

Đó là lý do bạn nên ĐĂNG KÝ ngay khóa học CẢI THIỆN CHẤT GIỌNG của Green Voices ngay hôm nay.

Với kinh nghiệm huấn luyện hơn 500 học viên, chuỗi bài tập về hơi thở của Green Voices sẽ giúp bạn KIỂM SOÁT HƠI THỞ hiệu quả hơn khi giao tiếp....CHỈ TRONG 01 KHÓA HỌC.

Lớp CẢI THIỆN CHẤT GIỌNG ONLINE

- Khai giảng dự kiến ngày 27/02/2023

- Học các tối thứ 2-4-6

- Thời gian: 19h~20h30

- Số lượng: 08 buổi học

Lớp CẢI THIỆN CHẤT GIỌNG ONLINE

- Khai giảng dự kiến ngày 02/02/2023

- Học các tối thứ 3-5-7

- Thời gian: 19h~20h30

- Số lượng: 08 buổi học

Lớp CẢI THIỆN CHẤT GIỌNG OFFLINE

- Khai giảng dự kiến ngày 27/02/2023

- Học các tối thứ 2-4-6

- Thời gian: 19h~21h

- Số lượng: 10 buổi học

Lớp CẢI THIỆN CHẤT GIỌNG OFFLINE

- Khai giảng dự kiến ngày 02/02/2023

- Học các tối thứ 3-5-7

- Thời gian: 19h~21h

- Số lượng: 10 buổi học

Link đăng ký:

https://bit.ly/GreenVoices_KhoaHocCaiThienGiongNoi

-------------------------------------------------

Tìm hiểu thêm tại: http://www.greenvoices.vn/

Liên hệ: Hotline - Zalo: 0765 111 061

#GreenVoices

#Ươm_mầm_tình_yêu_giọng_nói

#Luyện_giọng_nói

#Cải_thiện_chất_giọng

 

\"Có