KHÓA HỌC CẢI THIỆN CHẤT GIỌNG

Xuất bản: 16/11/2022 Chỉnh sửa: 16/11/2022

KHÓA HỌC CẢI THIỆN CHẤT GIỌNG

NƠI GIÚP BẠN CÓ "GIỌNG NÓI TRUYỀN "

KỂ CHUYỆN TRUYỀN CẢM CÓ KHÓ NHƯ BẠN NGHĨ?

BẠN MUỐN KHẮC PHỤC ĐƯỢC LỖI "NÓI ĐỀU ĐỀU"

Với kinh nghiệm đã hướng dẫn cho hơn 500 học viên, tổ chức hơn 40 workshop và giúp cho nhân viên của hơn 50 doanh nghiệp kết nối với nhau.

Green Voices cùng chuỗi bài tập kiểm soát KHÔNG GIAN, THỜI GIAN và CẢM XÚC sẽ giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn. Bạn có thể chủ động kiểm soát tốc độ, âm lượng khi nói đồng thời truyền tải được năng lượng, cảm xúc qua câu chuyện của mình.

Tất cả kiến thức được Green Voices hướng dẫn trong khóa học CẢI THIỆN CHẤT GIỌNG.

 

Đăng ký ngay, tạm biệt" NÓI ĐỀU ĐỀU"

https://bit.ly/GreenVoices_KhoaHocCaiThienGiongNoi