TÌM GẤP 5 HỌC VIÊN CHỈ RẢNH CUỐI TUẦN ĐỂ CÙNG GREEN VOICES...

Xuất bản: 16/11/2022 Chỉnh sửa: 16/11/2022

TÌM GẤP 5 HỌC VIÊN CHỈ RẢNH CUỐI TUẦN

ĐỂ CÙNG GREEN VOICES...

+ Luyện tập cách phát âm Tròn Vành Rõ Chữ.

+ Học cách nói chuyện liên tục nhiều giờ không mệt, không bị khàn tiếng, rè giọng.

+ Thực hành chuỗi bài tập kiểm soát tốc độ, điểm dừng chủ động trong giao tiếp.

+ Đến lớp và Cải Thiện Chất Giọng cùng nhau.

KHÓA OFFLINE CUỐI TUẦN

 

GV-B01-K7

- Ngày khai giảng: 26/11/2022

- Thời gian học: Thứ 7, 13h30-17h30

- Số buổi: 5 buổi học

Link đăng ký: https://bit.ly/GreenVoices_KhoaHocCaiThienGiongNoi

 

GV-B01-K8

- Ngày khai giảng: 27/11/2022

- Thời gian học: Chủ Nhật, 13h30-17h30

- Số buổi: 5 buổi học

Link đăng ký: https://bit.ly/GreenVoices_KhoaHocCaiThienGiongNoi