Green Voices giảm 05% HỌC PHÍ và hơn thế nữa Nhận ngay COMBO QUÀ TẾT khi đăng ký!

Xuất bản: 30/12/2022 Chỉnh sửa: 30/12/2022

Giảm 05% HỌC PHÍ và hơn thế nữa

Nhận ngay COMBO QUÀ TẾT khi đăng ký!

 

Khóa học CẢI THIỆN CHẤT GIỌNG ONLINE

GIẢM 5% HỌC PHÍ khi đăng ký học cá nhân

GIẢM 10% HỌC PHÍ với nhóm từ 03 thành viên

Khóa học CẢI THIỆN CHẤT GIỌNG OFFLINE

GIẢM 5% HỌC PHÍ khi đăng ký học cá nhân

GIẢM 10% HỌC PHÍ với nhóm từ 03 thành viên

VOUCHER CHĂM SÓC DA tại COCO Beauty

1 buổi ĐÁNH GIÁ CHẤT GIỌNG miễn phí

Link đăng ký:

https://bit.ly/GreenVoices_KhoaHocCaiThienGiongNoi

Lớp CẢI THIỆN CHẤT GIỌNG ONLINE

- Khai giảng dự kiến ngày 27/02/2023

- Học các tối thứ 2-4-6

- Thời gian: 19h~20h30

- Số lượng: 08 buổi học

Lớp CẢI THIỆN CHẤT GIỌNG ONLINE

- Khai giảng dự kiến ngày 02/02/2023

- Học các tối thứ 3-5-7

- Thời gian: 19h~20h30

- Số lượng: 08 buổi học

Lớp CẢI THIỆN CHẤT GIỌNG OFFLINE

- Khai giảng dự kiến ngày 27/02/2023

- Học các tối thứ 2-4-6

- Thời gian: 19h~21h

- Số lượng: 10 buổi học

Lớp CẢI THIỆN CHẤT GIỌNG OFFLINE

- Khai giảng dự kiến ngày 02/02/2023

- Học các tối thứ 3-5-7

- Thời gian: 19h~21h

- Số lượng: 10 buổi học

Link đăng ký:

https://bit.ly/GreenVoices_KhoaHocCaiThienGiongNoi

-------------------------------------------------

Tìm hiểu thêm tại: http://www.greenvoices.vn/

Liên hệ: Hotline - Zalo: 0765 111 061

#GreenVoices

#Ươm_mầm_tình_yêu_giọng_nói

#Luyện_giọng_nói

#Cải_thiện_chất_giọng

 

 

\"Có